email: info@vagoodsecurity.com

Facebook: @vagood.co.th

โทร. 02380 1690

email: info@vagoodsecurity.com

Facebook: @vagood.co.th

โทร. 02380 1690

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เก็บเงินประจำลานจอดรถ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องแบบ
• เสื้อโปโลแขนสั้น สีดำ มีตราสัญลักษณ์บิ๊กซีฯ หน้าอกขวา
• กางเกงขายาวสีดำ / สีน้ำเงินเข้ม
• รวบผมสุภาพด้วยเน็ตรัดผม
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องแบบ
• เสื้อโปโลแขนสั้น สีดำ มีตราสัญลักษณ์บิ๊กซีฯ หน้าอกขวา
• กางเกงขายาวสีดำ / สีน้ำเงินเข้ม
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านงานจราจร / พื้นที่ภายนอก

เครื่องแบบ
• เสื้อแดงเลือดหมู แขนสั้น มีตราสัญลักษณ์บริษัทฯ หน้าอก และแขนเสื้อ
• กางเกงขายาวสีดำแถบแดงเลือดหมู
• หมวกแก๊ปสีดำ
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ /คาดเข็มขัดผ้าไนล่อน(เข็มขัดสนาม)
• ติดอินธนูบนบ่าทั้ง 2 ข้าง แสดงตำแหน่งความรับผิดชอบ 1-3 ดาว
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติในการรับเข้าทำงาน
การสัมภาษณ์งาน และการคัดสรรบุคคลากร
1. การพิจารณาเบื้องต้น
• ความตั้งใจในการทำงาน
• บุคลิก ลักษณะ ความเหมาะสมกับอาชีพ
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• กิริยามารยาท
• ความอดทนเข้มแข็ง
• มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เก็บเงินประจำลานจอดรถ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องแบบ
• เสื้อโปโลแขนสั้น สีดำ มีตราสัญลักษณ์บิ๊กซีฯ หน้าอกขวา
• กางเกงขายาวสีดำ / สีน้ำเงินเข้ม
• รวบผมสุภาพด้วยเน็ตรัดผม
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องแบบ
• เสื้อโปโลแขนสั้น สีดำ มีตราสัญลักษณ์บิ๊กซีฯ หน้าอกขวา
• กางเกงขายาวสีดำ / สีน้ำเงินเข้ม
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านงานจราจร / พื้นที่ภายนอก

เครื่องแบบ
• เสื้อแดงเลือดหมู แขนสั้น มีตราสัญลักษณ์บริษัทฯ หน้าอก และแขนเสื้อ
• กางเกงขายาวสีดำแถบแดงเลือดหมู
• หมวกแก๊ปสีดำ
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ /คาดเข็มขัดผ้าไนล่อน(เข็มขัดสนาม)
• ติดอินธนูบนบ่าทั้ง 2 ข้าง แสดงตำแหน่งความรับผิดชอบ 1-3 ดาว
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติในการรับเข้าทำงาน
การสัมภาษณ์งาน และการคัดสรรบุคคลากร
1. การพิจารณาเบื้องต้น
• ความตั้งใจในการทำงาน
• บุคลิก ลักษณะ ความเหมาะสมกับอาชีพ
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• กิริยามารยาท
• ความอดทนเข้มแข็ง
• มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เก็บเงินประจำลานจอดรถ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องแบบ
• เสื้อโปโลแขนสั้น สีดำ มีตราสัญลักษณ์บิ๊กซีฯ หน้าอกขวา
• กางเกงขายาวสีดำ / สีน้ำเงินเข้ม
• รวบผมสุภาพด้วยเน็ตรัดผม
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องแบบ
• เสื้อโปโลแขนสั้น สีดำ มีตราสัญลักษณ์บิ๊กซีฯ หน้าอกขวา
• กางเกงขายาวสีดำ / สีน้ำเงินเข้ม
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านงานจราจร / พื้นที่ภายนอก

เครื่องแบบ
• เสื้อแดงเลือดหมู แขนสั้น มีตราสัญลักษณ์บริษัทฯ หน้าอก และแขนเสื้อ
• กางเกงขายาวสีดำแถบแดงเลือดหมู
• หมวกแก๊ปสีดำ
• คาดเข็มขัดหนังสีดำ /คาดเข็มขัดผ้าไนล่อน(เข็มขัดสนาม)
• ติดอินธนูบนบ่าทั้ง 2 ข้าง แสดงตำแหน่งความรับผิดชอบ 1-3 ดาว
• คล้องสายคล้องบัตรพนักงานที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น
• สวมถุงเท้าสีเทา น้ำเงิน กรม ดำ
• สวมรองเท้าหนังสีดำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติในการรับเข้าทำงาน
การสัมภาษณ์งาน และการคัดสรรบุคคลากร
1. การพิจารณาเบื้องต้น
• ความตั้งใจในการทำงาน
• บุคลิก ลักษณะ ความเหมาะสมกับอาชีพ
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• กิริยามารยาท
• ความอดทนเข้มแข็ง
• มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทรักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัด นำโดย คุณจารุชา เฉลิมกุลเดชา (กรรมการผู้จัดการ) และคุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า (ผู้จัดการทั่วไป) ที่ได้รับโล่รางวัล…

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทรักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัด นำโดย คุณจารุชา เฉลิมกุลเดชา (กรรมการผู้จัดการ)…

คนดีศรีวี.เอ.ฯ วันนี้ ขอกล่าวชื่นชม นายบุญจันทร์ แจ้งพรมมา พนักงานรักษาความปลอดภัย บจก.รักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด ประจำหน่วยงาน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา บางพลี

     โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายบุญจันทร์ ได้เก็บแท็บเล็ตที่มีมูลค่าสูงได้ ในรถเข็นสินค้าของห้าง โดยไม่คิดที่จะนำของมีค่านั้นมาเป็นของตน และนำไปแจ้งยังจุดบริการลูกค้า จากนั้นลูกค้าเจ้าของเครื่องได้มาติดต่อรับคืน พร้อมกับมอบเงินรางวัล 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ทำความดีและมีความซื่อสัตย์ ทั้งยังกล่าวขอบคุณและชมเชยนายบุญจันทร์ แจ้งพรมมา และบริษัทฯ ต้นสังกัด ที่ได้ให้การอบรมพนักงานมาเป็นอย่างดี

     ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอชมเชยให้กำลังใจและขอบคุณนายบุญจันทร์ แจ้งพรมมา ในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการเป็นรปภ.ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ตนเองทำได้อย่างดีเยี่ยม

คนดีศรีวี.เอฯ วันนี้ ขอชื่นชมนายจตุพล ยอดยิ่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน บิ๊กซี สาขา อ่อนนุชที่เก็บกระเป๋าเอกสารลูกค้าได้ บริเวณลานจอดรถชั้น 1 เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยในกระเป๋าเอกสารมีสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่มและเงินสดจำนวนหนึ่ง จึงได้นำส่งให้กับทางจุดบริการประชาสัมพันธ์เพื่อรอเจ้าของมาติดต่อขอรับคืน ในเวลาต่อมาลูกค้าที่เป็นเจ้าของกระเป๋า ได้มาติดต่อขอรับของคืนและได้ฝากขอบคุณและชมเชยเจ้าหน้าที่ รปภ.ของเรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป และในโอกาสนี้ทางบมจ.บิ๊กซีฯและบจก.รักษาความปลอดภัยวี.เอ.กู๊ด ได้มอบรางวัลคนดีศรีวีเอฯ เพื่อเชิดชูความดีความซื่อสัตย์และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป

#คนดีศรีวีเอ #ของหายได้คืน #ซื่อสัตย์กตัญญูรู้หน้าที่มีวินัยใจบริการ

มาแล้วคร้าบบบ!!
รายชื่อน้องๆ เด็กดี เรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆและผู้ปกครองด้วยนะครับ
เงินจะเข้าบัญชีผู้ปกครองในรอบเงินเดือนวันที่ 1 ก.พ 2564 นี้นะครับ
#ทุนการศึกษาบุตรวีเอกู๊ด
#เด็กดีเรียนดี

เช่นเคยครับ มีมามอบกันในทุกๆ เทอม กับการมอบทุนการศึกษา “เด็กดี เรียนดี วี.เอ.กู๊ด” ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ สายเลือด วี.เอฯ ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด–19 ที่เราทราบกันดี ทำให้ทุกโรงเรียนระงับการเรียนการสอน จึงทำให้ได้รับใบรับรองผลการเรียนช้ากว่าเดิม รอบนี้การมอบอาจจะล่าช้าไปบ้าง เรารอครับ รอมามอบกำลังใจดีๆให้กับลูกหลานของเรา และในรอบนี้ มีน้องๆ ที่มีสายเลือดวี.เอ.กู๊ด “เด็กดี เรียนดี” ทั้งหมด จำนวน 21 ราย  ได้ทำการส่งมอบทุนแล้วในรอบวันที่ 1สิงหาคม 2563 ทีผ่านมา

ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร บจก.รักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด (พ.ต.อ.เดชาโชติ-คุณจารุชา เฉลิมกุลเดชา)   ที่ได้จัดสวัสดิการดีๆให้กับเด็กๆ ที่เรียนดี มีความตั้งใจ ในทุกปีการศึกษา เพราะท่านได้ตระหนักและย้ำเสมอว่า “ลูกๆ จะเป็นความหวังของพ่อแม่ในวันข้างหน้าได้ เด็กดี อนาคตดี เริ่มต้นจากการศึกษาที่ดี” จะมีใครและเป็นบุตรของใครกันบ้าง ไปดูรายชื่อกันได้เลยครับ

#ทุนการศึกษาวีเอกู๊ด #เด็กดีเรียนดี #ทุนบุตรพนักงาน #ครอบครัววีเอกู๊ด #vagoodsecurity

ประกาศ ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ทำให้ทุกโรงเรียนได้เลื่อนเปิดการเรียนการสอน ใบแสดงผลการเรียนจึงต้องรอเปิดเรียนด้วยเช่นกัน และด้วยความห่วงใยจากท่านผู้บริหารเห็นควรว่าควรยื่นขยายเวลาออกไปเพื่อรอให้ลูกหลานครอบครัววีเอฯทุกคนเปิดเรียนก่อน และได้มีโอกาสรับทุน “เด็กดี เรียนดี” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 กันทุกๆคน สำหรับผู้ต้องการขอยื่นรับทุน สามารถยื่นได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 นี้

เมื่อเช้าวันพฤหัสฯ ที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
กับการประชุมประชุมประจำเดือน ณ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี
โดย คุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า (ผู้จัดการทั่วไป) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัด
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบิ๊กซี ได้เข้าร่วมประชุมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด
เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย การสังเกตการณ์พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจที่เข้ามาภายในห้าง และได้ร่วมมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
และทางบริษัทรักษาความปลอดภัยวี.เอ.กู๊ด จำกัด มีของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พนักงานได้จับสลาก จำนวน 2 รางวัล
ให้พวกเราได้ร่วมสนุกและร่วมลุ้นกันด้วย
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารด้วยนะครับ
เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน” ครอบครัว วี.เอ.กู๊ด

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564
กับรอบการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564
ณ บมจ.บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา
โดยคุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากทางบิ๊กซี
ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับพนักงาน ร่วมกันเน้นย้ำระเบียบการรักษาความปลอดภัย รื้อฟิ้นเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน อย่างกรณีไฟไหม้ในช่วงหน้าร้อน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยมาก และมาตรการป้องกันโควิด-19 ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเคร่งครัดอีกเช่นเคย
ในครั้งนี้มีการร่วมจับฉลากรางวัลพิเศษเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 2 รางวัล
และนอกจากนี้ยังร่วมมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นประจำเดือนด้วย
ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการประชุมครั้งนี้ครับ
เช้าวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
กับการประชุมประชุมประจำเดือน ณ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี
นำทีมโดย คุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า (ผู้จัดการทั่วไป) และเจ้าหน้าที่จากทางบิ๊กซีเพชรบุรีได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด ในการวางแผนงานและวางมาตรการในการทำงานในแต่ละวัน เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานที่เข้มข้นขึ้น และเพื่อพนักงานงานทุกคนจะให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจุดอย่างไม่มีข้อบกพร่องและนอกจากนี้ ยังได้ร่วมมอบของรางวัลพนักงานดีเด่นให้กับพนักงานของเราด้วยครับ
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ
 

เช้านี้ในการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 ที่หน่วยงาน บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาบางนา โดยคุณจารุชา เฉลิมกุลเดชา (กรรมการผู้จัดการ) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้ง คุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า (ผู้จัดการทั่วไป) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวี.เอ.กู๊ด ได้เข้าประชุม และแจ้งข่าวดี กิจกรรมดีๆ ให้พี่น้องบิ๊กซีได้ทราบ พร้อมกล่าวให้กำลังใจและให้ข้อแนะนำในการทำงานในแต่ละจุด และถามไถ่พูดคุย ให้กำลังใจกันดังเช่นเคย และได้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน กันยายน 2563

“ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ”

วี.เอ.กู๊ด ขอขอบพระคุณสำหรับสถานที่ ที่ทางบิ๊กซีได้จัดเตรียมไว้ให้  และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

20 กันยายน 2563

ผ่านไปอีกรอบ กับการประชุมประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ประจำหน่วยงาน บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา โดยผู้จัดการสมศักดิ์ เหล็กกล้า ได้พูดถึงความสำคัญในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะได้ปรับใช้ให้ทันท่วงที ไม่ว่าจะมีสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินต่างๆ เกิดขึ้น หรือการจับจ้องผู้ที่ไม่น่าไว้วางใจ ที่อาจเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินของมีค่าภายในห้างได้ และในโอกาสนี้ ผู้จัดการยังได้มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 2 รางวัล

 

“ขอแสดงความยินดีด้วยครับ”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาในการประชุมประจำเดือนที่ หน่วยงาน บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาเพชรบุรี และหน่วยงานตลาดเพชรไพบูลย์ เพชรบุรี โดยคุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า ผู้จัดการทั่วไป ได้พบปะพูดคุย มอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการทำงาน และมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน

วี.เอ.กู๊ด ขอขอบพระคุณสำหรับสถานที่ ที่ทางบิ๊กซีได้จัดเตรียมไว้ให้  และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ขอบคุณครับ

เมื่อเช้าวันเสาร์ ที่ 8 ที่ผ่านมา กับรอบการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ประจำหน่วยงาน บมจ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่อนนุชโดยผู้จัดการสมศักดิ์ เหล็กกล้า ตัวแทนบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมมอบ “รางวัลพนักงานดีเด่นให้กับเพื่อนพนักงาน “ครอบครัววี.เอ.กู๊ด”

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเรา “ครอบครัววี.เอ.กู๊ด” ทุกคนในครั้งนี้

“ขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยครับ”

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กับการประชุมประจำเดือน สาขาบิ๊กซี บางนา
ในหัวข้อ “การอบรมเพิ่มประสิทธภาพการทำงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” โดย คุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากบิ๊กซี ได้เป็นผู้ให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานให้มีประ
สิทธิภาพพร้อมอัพเดทข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนาย ได้มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับจุดที่ประจำในแต่ละวัน
และนอกจากนี้ยังร่วมมอบรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นประจำเดือนกรกฎาคมอีกด้วย

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับ

#vagoodsecurity #ฺBigCBangna #บริษัทรักษาความปลอดภัย

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2563  ที่ผ่านมา ในการประชุมประจำเดือนที่ หน่วยงาน บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่อนนุช โดย คุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าทีมบิ๊กซี อ่อนนุช ได้ประชุมปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับจุดต่างๆ และวางมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในการตรวจตราบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจที่จะเข้ามาก่อกวนหรือสร้างความเสียหายภายในห้าง และในโอกาสนี้ยังร่วมกันมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นประจำเดือนกรกฎาคมอีกด้วย

เมื่อเช้าวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาในการประชุมประจำเดือนที่หน่วยงาน บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี โดย คุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า ผู้จัดการทั่วไปได้เข้าไปร่วมประชุมพูดคุยนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนอกจากนี้ยังมีการร่วมมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วย ขอขอบคุณครับ

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ในการประชุมประจำเดือนที่หน่วยงาน บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา โดย คุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า ผู้จัดการทั่วไป ได้เข้าไปร่วมประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากบิ๊กซี ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่พวกเราได้รับการเน้นย้ำเสมอมา และในโอกาสนี้ยังร่วมมอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล “คนดี ศรีวี.เอ.ฯ” ให้กับพนักงานของเราที่ทำความดีโดยเก็บเช็คเงินสดของลูกค้าได้และนำมาคืนยังจุดบริการลูกค้าด้วย

ปิด