เกี่ยวกับเรา

ก้าวสู่ความเป็น วี.เอ.กู๊ด

บริการรักษาความปลอดภัยและ ป้องกันทรัพย์สินสูญหายในห้างสรรพสินค้า   บริษัท  รักษาความปลอดภัย   วี.เอ.กู๊ด  จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่  8  มีนาคม พ.ศ. 2547  โดยทุนจดทะเบียน รับรองบริษัทฯ ในนามบริษัท  รักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัดโดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000บาท (ชำระเต็ม)       

บริษัท  รักษาความปลอดภัย  วี.เอ.กู๊ด จำกัด  จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล, อาคาร,ห้างสรรพสินค้าสถานที่ต่าง ๆ ก่อตั้งโดย พันตำรวจเอกเดชาโชติ เฉลิมกุลเดชา ประธานที่ปรึกษา พร้อมทีมงาน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย กว่า  15  ปี  ด้วยความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน องค์กร และสังคม

บริษัท  รักษาความปลอดภัย  วี.เอ.กู๊ด จำกัด  ขอขอบพระคุณที่ได้รับความไว้วางใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ อันทรงเกียรติ พวกเราในนาม   วี.เอ.กู๊ด ขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง เพื่อเป็นการตอบแทนในความกรุณา และให้สมกับ ความไว้วางใจจากท่าน ดังปรัชญาบริษัท “พนักงาน วี.เอ.กู๊ด ทุกคนต้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง เสมือนเป็นหนึ่งชีวิตและทรัพย์สินของตน”

Taking Strides to Become V.A.Good

Security&Guard Service and Strategic Risk Management&Consultant

Security  V.A.Good Co.,Ltd. Located for guard service. Service to person’s area and places. The company control by police officer Daechachot Chareamkundaecha  and our teams. The teams have more experience and   knowledge over 15 years. We are service ourcompany shopping center society and other.

V.A.Good teams pleasured at be trusted for you.

V.A.Good teams worked by be considerate.

V.A.Good teams to be the only one of service.

We are promise to you about the best form our service “V.A.Good teams takecare property and life of employee same as mind.”

ปิด