อบรมศิลปะการป้องกันตัว

อบรมต่อใบอนุญาติเป็น “พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” (พปร.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ บิ๊กซี สาขาอ่อนนุช
ขอขอบคุณท่านวิทยากร ที่ให้เกียรติมามอบความรู้ให้พนักงานในโอกาสนี้ด้วยครับ
#พปรวีเอกู๊ด #พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต #หางานรปภ.

อบรมศิลปะการป้องกันตัว

บริษัท วี.เอ.กู๊ด จำกัด ขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์ชาติชาย สวัสดิกำธร
(อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและครูฝึก
“อบรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว”
เพื่อพัฒนาผู้นำระดับหัวหน้าหน่วยฯและหัวหน้าชุดฯ กับหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพงานบริการรักษาความปลอดภัย สู่ความเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ”

ปิด