สวัสดิการ

“งานดี เงินตรง สวัสดิการมั่นคง องค์กรเชื่อถือได้”
เป็นอีกหนึ่งนโยบายเพื่อให้การดูแลพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และเพื่อให้ทุกคนในวี.เอ.กู๊ด รู้สึกอุ่นใจ และ ได้รับการดูแลเอาใส่ใจ
“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
#เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย #วีเอกู๊ด #บริษัทรักษาความปลอดภัยวีเอกู๊ดจำกัด #ครอบครัววีเอกู๊ด #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน #พนักงานดีเด่น

ปิด