Security Awards ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทรักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัด นำโดย คุณจารุชา เฉลิมกุลเดชา (กรรมการผู้จัดการ) และคุณสมศักดิ์ เหล็กกล้า (ผู้จัดการทั่วไป) ที่ได้รับโล่รางวัล “บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล ประจำปี 2562” จาก ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ (นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก) ในงาน Security Awards ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
“ขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น เป็นครั้งที่ 4
และ ขอกราบขอบพระคุณในความเป็นมืออาชีพของทุกๆสมาคมฯ
ทุกๆ ผู้ประกอบการที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
ผลักดันวิชาชีพรักษาความปลอดภัยของไทย ก้าวสู่สายตาประชาคมโลก”

“ในนามของบริษัทรักษาความปลอดภัยวี.เอ.กู๊ด จำกัด รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานในครั้งนี้”

#SecurityAwards2019 #VAGOOD #securityguard #ความภาคภูมิใจ #บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

Security Awards ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (พปร.) บริษัทรักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัด
ที่ได้รับโล่รางวัล “พนักงานรักษาความปลอดภัยดีเด่น ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
จาก ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ (นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก)
ในงาน Security Awards ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

โดย มี พปร.ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 นาย ดังนี้

พปร.ศักดิ์ชัย ทีฆะพันธ์ (หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย) ประจำหน่วยงาน บริษัท วีม่า เอ็นไวรอล เม็นทอล จำกัด
พปร.ปรีชา เผือกพันมุก (หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย) ประจำหน่วยงาน บริษัท บางนา คอมเพล็กซ์
พปร.สุจินต์ พิเชษฐ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ประจำหน่วยงาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชดำริห์
ซึ่งบุคคลดังกล่าว ได้รับคัดเลือกโดยการลงความเห็นของคณะผู้บริหาร ว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในครั้งนี้

ขอให้รางวัลอันทรงเกียรตินี้ จงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในหน้าที่ปกป้อง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ไว้วางใจของเราสืบไป

“ขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น เป็นครั้งที่ 4
และ ขอกราบขอบพระคุณในความเป็นมืออาชีพของทุกๆสมาคมฯ
ทุกๆ ผู้ประกอบการที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
ผลักดันวิชาชีพรักษาความปลอดภัยของไทย ก้าวสู่สายตาประชาคมโลก”
“ในนามของบริษัทรักษาความปลอดภัยวี.เอ.กู๊ด จำกัด รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานในครั้งนี้”
#SecurityAwards2019 #VAGOOD #securityguard #ความภาคภูมิใจ

ปิด